Ons aanbod voor kinderen

                                                                    Educatief Centrum voor Coaching en Ontwikkeling
Home Aanbod voor leerlingen Aanbod voor docenten Aanbod voor scholen Persoonlijke ontwikkeling Contact

Aanbod voor blinden of slechtzienden

Kinderen

Gaat het wel goed op school? Is er voldoende aandacht voor speciale behoefte die het kind heeft. Is er begrip voor het leven van een slechtziende in een wereld van zienden? Of wordt het kind als extra lastig gezien. In een klas van 30 kinderen met allerlei behoeften is de vraag van het slechtziende kind vaak teveel van het goede. Wij kunnen uw kind ondersteunen in het functioneren op school, het leven in een wereld die zich niet  heeft aangepast aan mijn leefstijl.
Meer info
Aanbod voor autistische kinderen: trajecten op maat Het gaat niet goed met je kind. Je weet dat het al iets anders vraagt dan wat mensen gewend zijn, maar toch maakt u zich zorgen. Uw zoon of dochter zit niet lekker in zijn of haar vel. Soms is hij of zij zelfs somber. Ik zie mijn kind en het heeft angsten, het is vaak boos, of het kent vaak driftbuien. Mijn kind is erg gevoelig en slaapt slecht. Wellicht maakt u zich het meeste zorgen omdat  het gepest wordt en omdat u het gesprek niet meer kan voeren. Het sluit zich op  en u hebt niet meer de controle.

Wat kan mijn kind helpen?

Wij bekijken de situaties en de problemen vanuit verschillende invalshoeken. We zijn niet belemmerd door een beperkt inzicht. We kijken naar het kind en laten ons niet beperken door allerlei theorieën. We gaan op zoek naar de oorzaak, die kan in de voeding liggen of in de indeling van de dag. Vraagt school zoveel dat de energie opraakt?  Is uw kind supergevoelig, ofwel hoogsensitief? Staat u open voor elke hulp die uw kind kan helpen in het functioneren in deze samenleving? Dan hebben wij een team van medewerkers dat vanuit allerlei inzichten aan de slag gaat met uw kind! Wij luisteren naar uw kind en gaan op zoek naar achterliggende oorzaken. We sluiten geboortetrauma’s niet uit. We onderzoeken de depressies,trauma’s, agressie, kortom de negatieve gevoelens. We werken met allerlei vormen van therapieën, zoeken naar voedselallergiën, maar zien ook oplossingen op creatief vlak.

Aanbod voor ouders en scholen

Kinderen

We hebben een team van mensen dat vanuit verschillende gezichtsvelden naar uw kind kijkt. Het kan zo maar zijn dat verkeerde voeding de oorzaak is van de problemen en dan is het goed dat iemand daar naar kijkt. Misschien heeft uw kind meer structuur en regelmaat nodig en krijgt u advies over het aanpassen van het dagritme. Of ligt de oorzaak van alle zorgen in een geboortetrauma? En ja, velen geloven het niet, het kan zo maar zijn dat uw kind hoogsensitief is. Wilt u meer weten over het aanbod dat onze medewerkers verzorgen dan op de button “Meer info”.      
Meer info Meer info
Relaxatie voor kinderen Door de drukte van alledag zijn we soms heel moe of is het net heel druk in ons hoofd. Dit aanbod richt zich tot alle kinderen die gevoelig zijn voor de vele prikkels die op hen afkomen. Aan de hand van ademhalings-en bewegingsoefeningen, verhalen en muziek gaan we op zoek naar de stille plek in onszelf. Daar kunnen we heerlijk ontspannen en onszelf beter leren kennen. Er zijn tweewekelijkse kindergroepen op de zaterdagvoormiddag van 10.00u tot 11.30u We kennen een groep relaxatie voor kinderen tussen 6 en 8 jaar en een tweede groep relaxatie voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Bij de relaxatie voor kinderen maken we gebruik van yoga, mindfulness, meditatie en massage voor kinderen. Onze kindergroepen vinden plaats in de ruimtes van Hoopvol: Willem Van Nassaustraat 23, 9000 Gent De kindergroep wordt begeleidt door Penelope, massage- en psychodynamisch therapeut. De kostprijs per sessie per kind bedraagt 30 euro. De volledige reeks van 10 sessies = 250 euro. Om deel te nemen aan de kindergroep is het voldoende om te mailen voor data en inschrijvingen. Mail Penelope: penelope@hoopvol.be

Aanbod voor kinderen: kind in de knel

Merkt u aan uw kind dat het niet gelukkig is? Is het onzeker of heeft het zelfs een gebrek aan zelfvertrouwen? is het naar school gaan een probleem? Hebt u vaak ruzie met uw kind? Kan het best wel meer hulp gebruiken? Vindt u de opvoeding veel zwaarder door het gedrag van uw kind? Twijfelt u over de juiste aanpak? Soms horen die zorgen in een normale ontwikkeling van het kind. Maar als ze hardnekkig zijn of voor ernstige problemen zorgen dan is er meer nodig. Dan is het prettig dat er deskundige hulp beschikbaar is.Maar wat is dan de oorzaak van het probleem?

Hoe wordt mijn kind geholpen en door wie?

We hebben een team van mensen dat vanuit verschillende gezichtsvelden naar uw kind kijkt. Het kan zo maar zijn dat verkeerde voeding de oorzaak is van de problemen en dan is het goed dat iemand daar naar kijkt. Misschien heeft uw kind meer structuur en regelmaat nodig en krijgt u advies over het aanpassen van het dagritme. Of ligt de oorzaak van alle zorgen in een geboortetrauma? En ja, velen geloven het niet, het kan zo maar zijn dat uw kind hoogsensitief is. Wilt u meer weten over het aanbod dat onze medewerkers verzorgen dan op de button “Meer info”.
Meer info Meer info
© Peter Bakx