Aanbod voor leerlingen

                                                                    Educatief Centrum voor Coaching en Ontwikkeling
Home Aanbod voor leerlingen Aanbod voor docenten Aanbod voor scholen Persoonlijke ontwikkeling Contact

Studievaardigheden/leervaardigheden

“Ik weet niet of niet voldoende hoe ik mijn studie moet aanpakken. Op het gebied van plannen en organiseren kom ik tekort.” Dat kan zijn omdat het je niet lukt om aan de gang te gaan of omdat je niet weet waar te beginnen: je studie wordt je teveel. Er zijn leervaardigheden die specifiek bij een bepaald vak thuishoren zoals de voorbeelden die hier genoemd zijn bij het vak Nederlands : Luister- en kijkvaardigheid, Spreek- en gespreksvaardigheid, Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid​. Daarnaast onderscheiden we nog algemene leervaardigheden. Het toepassen van leervaardigheden leer je door te leren leren. Met het beheersen van de leervaardigheden kun je jezelf de kennis en vaardigheden eigen maken en toepassen. De belangrijkste leervaardigheden zijn: actief kunnen luisteren en samenvatten; effectief relevante informatie kunnen zoeken; kritische vragen kunnen stellen; zelfdiscipline

Persoonlijke ondersteuning

We zijn vooral gespecialiseerd in persoonlijke ondersteuning ten behoeve van een succesvolle schoolloopbaan. De persoonlijke begeleidingstrajecten zijn gericht op de begeleiding in persoonlijke belemmeringen als motivatieproblemen, concentratie- problemen , prioriteiten stellen, impulsbeheersing (executieve functies) en structureringsproblemen (w.o. plannen, planning uitvoeren). Waarom lukt het sommige leerlingen maar niet om hun werk op tijd af te hebben? Waarom heeft die ene leerling altijd extra uitleg nodig? Waarom is een leerling rommeliger en chaotischer dan anderen? Deze leerlingen hebben vaak problemen met executieve functies: hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van informatie en het effectief uitvoeren van taken.  Met name de begeleiding op het gebied van de executieve functies (regelen zowel het starten met een taak, de focus op een taak en het vasthouden van de aandacht.) kan veel winst opleveren.
Meer info
© Peter Bakx

Leerstrategieën

“In mijn studeren loop ik steeds op dezelfde manier vast in mijn leren.” De mogelijkheid bestaat dat je manier van leren leren niet effectief is. je past niet de goede leerstrategie toe. Uit wetenschappelijk onderzoek van de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat er 14 leerstrategieën zijn die van belang kunnen zijn voor het bereiken van betere schoolprestaties.   Overzien: Het inzetten van kennis over leren en hoe je dat het best kunt doen. Jezelf kennen: Het inzetten van kennis die je over jezelf hebt als het gaat om leren. Je hebt inzicht in je zwakke en sterke punten met betrekking tot school en weet hoe jij het best leert. Vooruitkijken: Het plannen van leerwerk in termen van taken, tijd en prioriteiten. Bijhouden: Het nagaan en bijhouden van de voortgang in het leren tijdens een leertaak. Terugkijken: Het terugkijken op de leertaak en het leerproces en daaruit een conclusie of les trekken. Herhalen: Het letterlijk herhalen van leerstof. Verdiepen:Actief iets doen met de leerstof en erover nadenken. Structureren:Het inperken en organiseren van informatie in de vorm van geschreven tekst of visuele weergaven. Jezelf organiseren: Het in goede banen leiden van de eigen inspanningen ten behoeve van het leren. Omgeving organiseren: Het creëren van een leeromgeving waarin optimaal geleerd kan worden. Anderen organiseren: Het beïnvloeden van anderen zodat je van hen krijgt wat je nodig hebt om goed te kunnen leren. Jezelf vertrouwen: Het hebben of krijgen van vertrouwen in het eigen kunnen om een leertaak tot een succes te brengen en dat zelfvertrouwen gebruiken om jezelf te motiveren. Het nut zien Het verkrijgen van inzicht in de waarde van leerstof en dat gebruiken om jezelf te motiveren. Jezelf motiveren: Het aanboren van de eigen (intrinsieke) motivatie voor leren.
Meer info

Huiswerk

Het kan zijn dat je problemen ervaart in het maken van je huiswerk. Dat kan komen door problemen bij het plannen en/of het uitvoeren van de planning. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de leerstof niet begrijpt en dat je daardoor het huiswerk niet kunt maken. Zowel op het gebeid van plannen (ook de planning leren uitvoeren) als op het begrijpelijk maken van de leerstof  kunnen wij helpen.
Meer info Meer info Aanbod voor leerlingen